Message du ministre MENFP, Pierre Josué Agénor Cadet…

Message du ministre MENFP, Pierre Josué Agénor Cadet…

Dans ce contexte particulier de troubles politiques, le ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle (MENFP), Pierre Josué Agénor Cadet, a adressé un message rédigé en créole, à l’occasion des examens d’État qui débuteront le lundi 24 juin 2019. Dans ce message dont une copie a été acheminée à la rédaction de HPN en date du mercredi 19 juin, le titulaire du MENFP demande à la société tout entière concernée par la question de l’éducation, d’aider et de protéger les enfants à passer les examens officiels dans le calme et la tranquillité. Lire intégralement ce message ci-dessous.

Mesaj minis ledikasyon an, Pierre Josué Agénor CADET, nan okazyon egzamen leta yo

Maman ak papa pitit, elèv yo, pwofesè yo, direktè lekòl, mwen wete chapo m byen ba pou m salye nou tout nan okazyon egzamen leta yo k ap komanse lendi 24 jen 2019 la.

Mwen salye espesyalman paran yo pou sakrifis yo fè pou akonpaye timoun yo, pou  voye yo lekòl, pran chimen lakonesans, wout limyè pou yo itil tèt yo demen ak sosyete a. Se pi bon envestisman nou te ka fè pou n ede timoun yo vanse e trase avni yo.

Pwofesè ak direktè lekòl, mwen remèsye nou pou angajman nou, pou detèminasyon nou, pou bon jan zouti lakonesans nou bay timoum yo, pou prezans bò kote yo pou nou akonpaye yo malgre tout difikilte. Mèsi anpil pou travay sa a ki pa gen pri.

N ap pwofite remèsye chofè kamyonèt, chofè taksi, polisye, brigadye eskolè, tout moun alawonnbadè ki bay sipò yo tou nan akonpaye timoun sou wout ledikasyon. M ap di nou tout mèsi anpil pou travay nou,  pou sipò nou.

Mezanmi, timoun yo pwal nan egzamen leta apre anpil sakrifis paran yo ak leta fè pou timoun yo ka reyisi vi yo gras ak ledikasyon.

Ledikasyon  konsène tout moun. Zafè ledikasyon, zafè lekòl se zafè nou tout. Tout sitwayèn, tout sitwayen, an n pèmèt timoun yo pase egzamen yo nan lapè, nan latrankilite. An n pwoteje tout sakrifis paran yo fè pou ledikasyon timoun yo.

Nan non tout paran, pwofesè ak direktè lekòl, m ap mande tout manb nan sosyete a, kèlkilanswa kote w soti, ede e pwoteje timoun yo pandan yo pwal pase egzamen leta yo.

Mwen di nou mèsi davans pou kontribisyon chak moun nan pèmèt egzamen leta yo byen pase nan enterè timoun yo ak sosyete a.

M ap swete tout kandida yo nan egzamen leta yo, bon travay ak siksè !

Mèsi anpil !

Related posts

Leave a Comment

I accept that my given data and my IP address is sent to a server in the USA only for the purpose of spam prevention through the Akismet program.More information on Akismet and GDPR.